Önümlerimiz

Gatyk – ýagly ýa-da ýagy alnan sygyr süýdinden taýýarlanylýar. Gatyk taýýarlanylanda süýt kislotasynyň streptokokklary we taýajyklary uýadylayp, sirke kislotaly bakteriýalaryndan we hamyrmaýalaryndan ybarat bolan gatyk "kömelekleri" ulanylýar. Görnüşi birmeňzeş, ak, kömürturşy gazynyň az kem çykmagy mümkin. Gatyk, beýleki turşy süýt önümleri ýaly, probiotik täsire eýe, ýagny içegäniň mikroflorasyna we umuman alyş-çalşyna peýdaly täsir edýär. Çylşyrymly düzümi sebäpli kefir, içegelerde patogen ösümlikleriň ösmegine päsgel berip biler. Onuň dermanlyk aýratynlyklary süýt kislotasynyň mikroorganizmleriniň bakterisid işjeňligine we käbir aşgazan-içege keselleriniň we inçekeseliň sebäpkärleri bilen baglanyşykly möhüm işjeňliginiň netijelerine esaslanýar. Mundan başga-da, kefir immunostimulýasiýa, köşeşdiriji we ýumşak diuretik täsirine eýe.Ýaglylygy 1% gatygyň iýmitlik gymmaty, 100 gramda: belok - 3.0 g.; ýag - 1,0 g.; laktoza - 3,8 g. Kuwwatlyk gymmaty - 35,8 Kkal. 1% ýyglylykda gatygyň 1 litr PET çüýşede bölek-satuw bahasy - 9,00 manat.

Mobirise

Habarlaşmak üçin


Tel: +99312430550
Fax: +99312430579
Email: info@suyt.com, sales@suyt.com